Georgios Ilias

Georgios Ilias
Vinaření se z koníčka během několika let stalo mou hlavní náplní a zdrojem obživy. Ruku v ruce s tímto vývojem jde i postupné rozšiřování výrobních kapacit a modernizace používané technologie. Zatím posledním přírůstkem jsou nová vrata, která ukrývají nedávno vlastnoručně dobudovaný klimatizovaný sklad lahví. V nejbližší době bychom se rádi pustili do rozšiřování našich provozních prostor tak, abychom získali prostor potřebný pro zpracování a výrobu vytýčených 40 - 50 tisíc lahví ročně.
Produkce vinařství: 20 000 l/rok
Odkaz na www: www.ilias.cz